Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0
με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Προϊόντα

 

2.NW.63.Q136

QNAP QXG-10G2T-X710

Κάρτα δικτύου με 2 θύρες 10 GbE

Ταχύτητα δικτύου 10 GbE και πάνω
Τύπος κάρτας PCI-e