Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0
με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

ΑρχικήΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Προφίλ Εταιρείας

Προφίλ Εταιρείας

H CPI Α.Ε. δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής τα τελευταία 30 χρόνια, κατέχοντας ηγετική θέση ως added-value διανομέας προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών τεχνολογίας.

Διαθέτει προϊόντα Printing, Scanning, POS, Εξοπλισμού προβολής & θέασης, IP Surveillance, Data Storage και Auto-ID, ενώ παράλληλα υλοποιεί λύσεις MPS, Ψηφιοποίησης & Διαχείρισης εγγράφων, e-Invoicing και διαχειρίζεται μεγάλο αριθμό συμβολαίων.

Αποτελεί Service Center των προϊόντων της και Service Provider προϊόντων τρίτων κατασκευαστών (Dell, Lenovo κ.ά.), παρέχοντας υπηρεσίες βάσει SLA (Service Level Agreement). Επιπλέον, προσφέρει Υπηρεσίες Υποστήριξης όπως Staging, Roll out, On-call Support.

Η CPI στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών της, διαθέτει ένα δίκτυο με περισσότερους από 1.200 Συνεργάτες και 110 Service Centers σε όλη την Ελλάδα.

H εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από το 2000, διαθέτει πιστοποιήσεις ΕΝ ISO 9001:2015, EN ISO 27001:2013, EN ISO 27701:2019 και EN ISO 14001:2015 και απασχολεί πάνω από 130 άτομα.

 Το Όραμά μας

Να αναπτυσσόμαστε συνεχώς με αποφασιστικά βήματα, αξιοποιώντας την εμπειρία και εξελίσσοντας την τεχνογνωσία μας στην αγορά της τεχνολογίας.

Να προσφέρουμε με επαγγελματισμό και συνέπεια λύσεις, οι οποίες προσθέτουν αξία και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των πελατών και συνεργατών μας.

Να εξασφαλίζουμε ένα περιβάλλον με επίκεντρο τους ανθρώπους μας, ώστε να αναγνωρίζονται και να αναπτύσσονται οι δεξιότητές τους και να νιώθουν υπερήφανοι για τη συνεισφορά τους.

Οι Αξίες μας

Ανοικτή Επικοινωνία

Προωθούμε την ανοικτή, ειλικρινή και αμφίδρομη επικοινωνία με τους Πελάτες, τους Συνεργάτες και τους Συναδέλφους μας, με στόχο τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κοινού οφέλους.

Σεβασμός & Ευγένεια
Εργαζόμαστε για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος σεβασμού, αλληλοεκτίμησης και εμπιστοσύνης με τους Πελάτες, τους Συνεργάτες και τους Συναδέλφους μας. Αναγνωρίζουμε τη συνεισφορά του άλλου και τον αντιμετωπίζουμε με ευγένεια.

Εντιμότητα & Ακεραιότητα
Θεωρούμε καθήκον μας να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας και να τηρούμε τις υποσχέσεις μας απέναντι στους Πελάτες,τους Συνεργάτες και τους Συναδέλφους μας με εντιμότητα και διαφάνεια.

Αποτελεσματικότητα & Υπευθυνότητα
Δραστηριοποιούμαστε στοχεύοντας στην επίτευξη ενός υψηλά ποιοτικού αποτελέσματος που ξεπερνά τις προσδοκίες μας, των Πελατών και των Συνεργατών μας. Λειτουργούμε υπεύθυνα και δεσμευόμαστε έμπρακτα στις συμφωνημένες δράσεις, κατανοώντας ότι οι ενέργειές μας επηρεάζουν τους Πελάτες, τους Συνεργάτες και την εταιρεία μας.