Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0
με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Προϊόντα

 

1.NW.60.A396

AXIS STORE DATA MANAGER 10CH BASE E-LICENSE

Βασική άδεια χρήσης με 10 κανάλια για την εφαρμογή Axis Store Data Manager

Τύπος S/W Retail Data Management