Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0
με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

QNAP TRX-16GFCSFP-SR

Κωδικός: 2.NW.63.Q096
Part Number: TRX-16GFCSFP-SR

Περιγραφή