Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0
με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

SHARP MX-HD15N

Κωδικός: MX-HD15N
Part Number: MX-HD15N

Σκληρός Δίσκος (250GB)

Περιγραφή

Μέγεθος Σκληρού Δίσκου
250GB