Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0
με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Atiz

H ΑΤΙΖ σχεδιάζει εξειδικευμένα book scanners για υψηλής ποιότητας ψηφιοποίηση βιβλίων και πολύτιμων εγγράφων χωρίς κίνδυνο φθοράς. Προσφέρουν γεωμεντρικά σωστή σάρωση, χωρίς καμπύλες στην άκρη των σελίδων και κατά συνέπεια σωστό OCR.