Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0
με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Vivotek

Οι IP κάμερες σε συνεργασία με το λογισμικό καταγραφής της Vivotek προσφέρουν αξιοπιστία και ευελιξία συνδυάζοντας υψηλή ποιότητα θέασης και ανταγωνιστικό κόστος κτήσης.