Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0
με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Classboard

Οι διαδραστικοί πίνακες ClassBoard της CPI αλλάζουν το τοπίο στην εκπαίδευση χάρη στη δύναμη της αλληλεπίδρασης και των πολυμέσων. Σε συνδυασμό με την εφαρμογή Classtool, το περιεχόμενο της εκπαίδευσης γίνεται διαδραστικό εξασφαλίζοντας τη μέγιστη αποτελεσματικότητα στο μάθημα για εκπαιδευτικά ιδρύματα κάθε είδους.