Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0
με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Microtek

Με περισσότερες από 400 τεχνολογικές πατέντες και ένα πλήρες portfolio προϊόντων, η Microtek είναι ένας από επαγγελματίες κατασκευαστές στην εφαρμογή ψηφιακής απεικόνισης με προϊόντα που καλύπτουν τις επιμέρους απαιτήσεις πολλών κάθετων αγορών όπως της βιομηχανίας, της φωτογραφίας, των γραφικών τεχνών, των ιατρικών επαγγελμάτων κ.ά