Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0
με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Avision

Η Avision συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους κατασκευαστές προϊόντων σάρωσης, παγκοσμίως. Με οδηγό την τεχνολογική καινοτομία και τον σχεδιασμό νέων προϊόντων, διαθέτει μια πληθώρα λύσεων Α4/Α3 για την ψηφιοποίηση και τη διαχείριση των εταιρικών εγγράφων.