Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0
με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Qnap

Οι δικτυακές συσκευές της Qnap, είναι ιδανικές για την αποθήκευση και τη διαχείριση των δεδομένων (NAS), την καταγραφή video καθώς και τον έλεγχο των IP καμερών (NVR). Οι λειτουργίες τους αποτελούν το τέλειο και αξιόπιστο εργαλείο για κάθε επιχείρηση.