Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0
με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Αρχική Επικοινωνία

Επικοινωνία

Φόρμα Επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

CPI A.E. 

Ραφαηλίδου 1 & Αγρινίου

177 78 Ταύρος, Αθήνα

τηλ. (+30) 210 4805800

fax. (+30) 210 4805801

email: info@cpi.gr