Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0
με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Poly

H Poly - μέλος του Ομίλου της HP - διαθέτει κορυφαία προϊόντα ιδανικά για περιβάλλοντα υβριδικής εργασίας. Τα προϊόντα της Poly παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και την ποιότητα της επικοινωνίας τους από οπουδήποτε και αν βρίσκονται, οποιαδήποτε στιγμή.