Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0
με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

ΑρχικήBrands Ergonomic solutions

Ergonomic solutions

 Οι βάσεις της ergonomic solutions προσφέρουν στήριξη και προστασία του εξοπλισμού POS, ενώ βελτιώνουν την αισθητική του χώρου. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα επιλογής ακόμη και εξατομικευμένων λύσεων στήριξης εξοπλισμού.