Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0
με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Toshiba

Τα Α3 πολυμηχανήματα της Toshiba καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των απαιτήσεων για τη διαχείριση και παραγωγή εγγράφων. H διαθέσιμη σειρά MFP περιλαμβάνει λύσεις που ανταποκρίνονται τόσο στη μικρή και μεσαία επιχείρηση όσο και σε μεγάλους Oργανισμούς, είτε αυτές αφορούν σε έγχρωμη είτε σε μονόχρωμη εκτύπωση. Σχεδιασμένα με βάση τη νέα πλατφόρμα e-BRIDGE-N, τα MFP της Toshiba ενσωματώνουν σημαντικές δυνατότητες διασύνδεσης με εφαρμογές διαχείρισης εγγράφων, συσκευών, κόστους εκτύπωσης κ.α. Όλες οι συσκευές e-BRIDGE, με προτεραιότητα στην ασφάλεια, διαθέτουν  αυτoκρυπτογραφημένο σκληρό δίσκο Secure Toshiba και σε σχέση με  την προστασία του περιβάλλοντος, επίσης θεμελιώδης για την ανάπτυξη των συσκευών της Toshiba, συμμορφώνονται με τα κορυφαία περιβαλλοντικά προγράμματα όπως το ENERGY STAR.