Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0
με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Προϊόντα

 

2.PJ.01.B062

BENQ SCREENBAR LITE

Λάμπα εργασίας LED, Ηλεκτρονικής ανάγνωσης